şişmanlık tedavisi

2010-02-06 23:54:00

şişmanlık tedavisi şişmanlık zayıflama şişmanlığın tedavisi Bütün istatistiklere göre, şişmanların ömür süreleri daha kı­sadır. Şişmanlık estetik ve görünüm açısından iyi karşılanmaz. Bu yüzden de şişmanlarda ruhî bozukluklar ve cemiyetle uyumsuz­luklar sıktır. Şişmanlık solunum yükünü artırdığından nefes darhğı çe­kerler. Kemik ve adaleler daha çok yorulacağından düztabanlık, diz ve kalçanın mafsal hastalıkları, varis, fıtık teşekkülü kolayla­şır. Şişmanlar ev, iş ve sokak kazalarına daha fazla maruz kalırlar. Erişkinlerde görülen şeker hastalığının belirmesini kolaylaş­tıran en mühim faktör şişmanlıktır. Gut hastalığmı kolaylaştırır. Damar sertliğinin sebeplerindendir. Çağın hastalığı kabul edilen hipertansiyon, şişmanlarda da­ha sıktır. Kroner yetmezliği, kalp yetersizliği, şişmanlarda kolaylık­la ortaya çıkar. Kişi zayıflayınca büyük ölçüde rahatlar. Deri altı yağ dokusunun artışı, deri ve mantar enfeksiyon­larına zemin oluşturur. Safra taşları, daha sıktır. Şişman kadınlarda adet bozuklukları ve kısırlık, erkekler­de iktidarsızlık ve meni bozuklukları daha sık görülür. Sebebi ne olursa olsun olsun şişmanlığı bir hastalık olarak kabul etmek gerekir. Tedavinin temel prensibi, sarf edilenden az enerji almaktır. Bu yüzden, alışılmış besin azaltılmalı ve daha hareketli yaşanmalıdır. Şişmanlığın giderilmesinde kullanılan diyet metodları ve açlık rejimIerinin çoğunun zararlı olduğu veya en azından faydalı olmadıkları iddia edilmektedir. Böyle bir zayıflama diyeti tatbik etmek isteyenlerin şu kaideleri gözönünde bulundurmaları yeterli ve gereklidir. Şeker ve şekerli besinler, gazoz gibi meşrubatlar, fıstık ve fındık gibi kuru yemişler, kuru meyveler terk edilm... Devamı

şişmanlık psikolojisi

2010-02-06 23:53:00

şişmanlık psikolojisi Bu kitabın oluşması sebepleri arasında can damarı olarak değerlendirdiğim ve yaşadığımız tüm gerçekleri en yalın hali ile Vücudun Şifresi�nde insanlığa haykırarak, aşağıda acımazsızlıklarını hayretler içinde okuyacağınız, yabancısı olmadığımız acı gerçekleri, tüm yakınlarımıza okuyarak ve okutarak, bizlerin direk olarak anlatmaya cesaret edemediğimiz ve anlatamadığımız bu gerçekleri görmelerini sağlayarak, artık bundan sonra tüm sevdiklerimizi daha duyarlı ve daha insancıl olmaya davet ediyoruz� Onlar, hep yanı başımızda, en yakınlarımız, sadakat, şefkat, sevgi dolu insanlar� Onlar, çokça özlemle dolu, aslında yaşamın yükünü daha yoğun bir yerçekimiyle taşımakta olan sevdiklerimiz� Ama çoğunlukla farkında olmadan da gururlarını ezdiklerimiz� Yani kilolu veya kilo psikolojisini kendi içinde yaşayan en yakınlarımız, �Eşimiz, nişanlımız, sevgilimiz veya çocuklarımız � sevdiğimiz, sevdiklerimiz� Söyledikleri birçok şey aslında, içlerinde bastırdıklarının aksi veya içlerinden tam söyleyebildikleri değil, anlaşılamama duygusu, yaşamlarında beraberce büyüyen bir yara. Bazen anlaşılamamaktan öte, umutlarına dahi konulan Ambargolar� Yaşama dair her şeyi daha da ağırlaştırmakta! İş yaşamları, Aile yaşamları, Özel yaşamları, hatta duygusal ve sosyal Vizyonları� Nasıl bir yaklaşım tarzıdır, insanın bu koşullarda yaşamına dair geliştirdiği? Neler daha farklı olsun isterler? Bizler, en yakın çevrelerindekiler, onlara; yaşamlarında destek olabilecek ve sonuç alacağımız neler yapabiliyoruz? Ya hiçbir şey yapmıyor, ya da; az ye, dikkat et kendine, patlayacaksın.. ben senin yaşındayken� gırtlağını tutsan zayıflarsın, gibi ve burada yazmaya cesaret edemediğim pek çok aşağılayıcı, onur kırıcı ve alay edilen kavramlar� vs vs vs� Aslında verecek... Devamı